Producten
Aanmelden
Voor bestaande en nieuwe klanten.
Informatie
Leveringsvoorwaarden Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 

 

 

 LEVERINGSVOORWAARDEN EMAFO B.V.

 

 

 

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

 

Emafo B.V.

Handelend onder de naam Haardhout.com

Vestigings- en bezoekadres:

Reaal9h

8305 BP Emmeloord

KvK 52407721

BTW nummer: NL8504.30.872.B01

 

 

 

Artikel2. Aansprakelijkheid

 

2.1  Emafo B.V. sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor de schade toegebracht aan eigendommen van koper.

2.2  Tevens sluit  Emafo B.V. iedere vorm van voortvloeiende financiële schade veroorzaakt door of verbandhoudend met ( verlate ) levering door vervoerder uit.

2.3 Bij schade aan eigendommen van koper kan koper zich wenden tot de vervoerder.

2.4 Mochten vervoerder en koper geen overeenstemming bereiken dan kan Emafo B.V. als intermediar optreden.

 

 

 

Artikel 3. Betaling

 

3.1 De betaling kan per iDeal per bank of contant aan de chauffeur. Indien koper per bank betaald dient het bedrag voor  het laden van de zaken overgemaakt te zijn. In overleg met Haardhout.com kan er eventueel per factuur betaald worden.

3.2 Bij betaling per factuur dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL50ABNA04595.24.550 ten name van Haardhout.com te Emmeloord zijn betaald. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud 

Alle door leverancier geleverde zaken blijven eigendom van leverancier, tot op het moment dat de koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens leverancier uit hoofde van enige met leverancier gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of diensten, vorderingen ter zaken van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

 

 

5. Aflevering

 

5.1 Uw bestelling zal naast de vrachtwagen op een verharde stoep geleverd worden.

5.2 In overleg met de chauffeur en uitsluitend op eigen risico kan uw afleverplaats gewijzigd worden.

5.3 Pallets haardhout kunnen niet over gras, zand of grind gereden worden. De ondergrond voor een palletwagen dient ten alle tijde verhard te zijn. Een verhard grindpad valt hier niet onder. Chauffeur gaat in dat geval over tot levering aan de straat.

5.4 Wanneer de chauffeur niet in staat is om de goederen op de door koper gewenste afleverplaats te leveren is dit geen geldige reden voor annulering van de bestelling, conform artikel 5.1 van de leveringsvoorwaarden.

5.5 Wanneer koper besluit om de goederen daardoor niet in ontvangst te willen nemen, is hij verplicht Emafo B.V. schadeloos te stellen. Dit betekent dat koper Emafo B.V. de reeds gemaakte kosten zal moeten vergoeden. Voor de transportkosten betekent dit, dat zowel de bezorg- als de retourkosten van de bestelde levering vergoed dienen te worden.

5.6 Bij een levering op de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen of in groene/milieu zones berekenen wij een toeslag voor het transport.

5.7 Annuleren kan enkel wanneer de bestelde goederen nog niet geladen zijn in de vrachtwagen.

 

Artikel 6. Klachten/retourzendingen

 

6.1 Klachten dienen schriftelijk dan wel telefonisch gemeld te worden aan Haardhout.com binnen 30 dagen na levering.

6.2 Zonder voorafgaande toestemming van EmafoB.V. mogen de goederen niet teruggestuurd worden.

6.3 Indien koper wenst over te gaan tot het ruilen van de geleverde goederen zijn de transportkosten, zowel bezorg- als retourkosten voor rekening van koper.

6.4 Bij een tekortkoming in de levering van de door klant bestelde goederen zullen de bezorg - en etourkosten voor rekening van Emafo B.V. komen.

 

 

 

 

Ga verder
Reviews
Net een bestelling telefonisch gedaan, omdat via de site de betaling niet lukte. Werd keurig geholpen en geadviseerd. Over anderhalve dag het hout hopelijk in h
Uw voordeel
  • Gratis geleverd in Nederland
  • 28.000 tevreden klanten
  • Achteraf betalen mogelijk
  • Optie: zaterdag levering
  • Optie: kooiaap levering
  • Het hele jaar voorraad
  • Alle kennis
  • Persoonlijk contact
Development and design by MARK-APP